Az állatkertek számos olyan fajt tartanak, amelyek a vadonban már erősen megritkultak, egyeseket a kihalás veszélye fenyeget. Ezeknek az állatoknak akár az utolsó menedéke is lehet az állatkert: ez történt korábban a Przewalski-lovakkal, vagy az európai bölényekkel, melyeket csak az mentett meg a végső kipusztulástól, hogy állatkertben fennmaradt állományaik tudatos tenyésztésével megfelelő méretűre duzzasztották állományaikat. Napjaink állatkertjei már nem külön-külön harcolnak e fajok megmentéséért, hanem erejüket egyesítve, közös tenyészprogramokat hoztak létre. Ezeket Európában az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) koordinálja. Az állatkerti állatok fajtábláin gyakran találkozunk az ESB vagy az EEP rövidítésekkel. Ezen élőlények, melyeknek neve mellett e rövidítések valamelyike szerepel, fajmegmentési programban vagy pedig tenyésztési programban vesznek részt.

Mit jelent ez?

A fajmegmentési programoknak és a tenyésztési programoknak is óriási szerepe van az állatkertek természetvédelmi munkájában. A győri állatkertben is számos faj vesz részt ilyen tenyészprogramokban.

Földimalacaink érkezésüket követő évben már szaporodtak is

CITES:

Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről, nemzetközi kormányközi egyezmény, amelyet azért hoztak létre, hogy a vad növények és állatok egyedeivel folytatott nemzetközi kereskedelem ne veszélyeztesse fennmaradásukat. Az egyezmény célja, hogy ellenőrzött keretek közé szorítsa a nemzetközi állat- és növénykereskedelmet. Két listát határoz meg:

  • 1. lista: különösen veszélyeztetett fajok;
  • 2. lista: veszélyeztetett fajok.

Az ezeken szereplő fajok példányai csak az exportáló és a fogadó országok igazgatási hatóságainak engedélyével kerülhetnek kereskedelmi forgalomba. Bejelentési kötelezettség alá esik az 1. listán szereplő fajok tartása is.

ISB:

Nemzetközi Törzskönyvi Program. Feladata az állatkerti állatok nyilvántartásba vétele, az állomány genetikai és létszámbeli változásainak nyomon követése.

EEP:

Európai Veszélyeztetett Fajok Programja. Feladata egy adott faj állatkerti tartásának koordinálása, figyelemmel kísérése, valamint az állatkerti keretek között megfelelő egészségű és gén variabilitású állomány fenntartása.

ESB:

Európai Törzskönyvi Program. Feladata az állatkerti állatok nyilvántartásba vétele, az állomány genetikai és létszámbeli változásainak nyomon követése.